27. června 2016

Indie převzala standardy OIV pro povolená potravinářská aditiva k produkci vína

Mezinárodní standardy jsou pro mezinárodní obchod nezbytné

Indický úřad pro bezpečnost potravin Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) uzavřel konečný seznam 11.000 potravinářských aditiv, které mohou být využívány v potravinářském průmyslu. Tím vyvrcholil proces započatý před třemi roky.
Součástí seznamu FSSAI jsou i potravinářská aditiva používaná k výrobě alkoholických nápojů, která jsou převzatá ze standardů Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV).
Jean-Marie Aurand, generální ředitel OIV, po svém setkání s Ashishem Bahuguna, předsedou FSSAI, v březnu v Dillí, uvedl, že přijetí těchto standardů umožní podílet se indickým prodcentům na světovém obchodu s vínem. Indie se připojila k OIV v roce 2011.
Zítra 28. června se ještě sejde vědecká rada FSSAI, aby diskutovala o používání bromičnanu draselného, který zatím na seznamu je a běžně se v mnoha státech využívá v pekárenské průmyslu.