28. června 2016

Výsledky Mondial du Chasselas 2016

Soutěž na zámku

25. června se v Château d’Aigle konal velký festival, na kterém mohli příznivci odrůdy Chasselas, známé i jako Fendant a Gutedel, ochutnat vína této odrůdy z celého světa. Součástí bylo i vyhlášení výsledků soutěže Mondial du Chasselas 2016, která se v Aigle konala pod záštitou OIV. Do soutěže přihlásili svá vína švýcarští vinaři a vinaři z Německa, Francie, Maďarska, Kanady, Mexika a Spojenýcch států, přesto z celkových 763 vín pocházela ze švýcarska plná 684.
Na hodnocení se podíleli 84 hodnotitelé, z nichž 49 bylo z Německa, Francie, Belgie, Itálie, Spojeného království, Bulharska, Maďarska, Španělska, Řecka, Ruska, ale i z Japonska, Číny a Nového Zélandu. 
Celkem hodnotitelé ocenili medailemi 218 vín, z nichž jen deset zamířilo do zahraničí.

Výsledky


Mondial du Chasselas 2016 Gold Silver Total
Switzerland
122 86 208
Germany
4 4 8
France
1
1
Canada

1 1
Total
127 91 218