28. června 2016

Producenti portského nejsou na Brexit připraveni

Britové máji rádi portské

Portugalsko a Spojené království mají mnoho století dlouhou historii obchodních vztahů a jednou z nejsilnějších vazeb je právě export portského vína. Velká Británie je pro portské šestým největší trhem pro výrobek, jehož se mezi lednem a dubnem 2016 vyvezlo více než milion láhví.
Představitelé potského průmyslu mají z důsledků Brexitu, zdá se, obavy.
Adrian Bridge, ředitel vinařství Taylor's, řekl, že odchod Spojeného království z EU bude mít vážné důsledky.
Maria Emilia Campos, ředitelka portského producenta Churchill's, řekla, že průmysl je nepřipravený. "Nejsme připraveni na pád libry kolem 15%, nejsme připraveni na nadcházející recesi a nejsme připraveni na reakci lidí."
Předpokládá se sice, že Britové nepřestanou portské vzhledem k více než 300 leté historii tohoto odvětví kupovat, ale je těžké předvídat, jaký bude skutečný ekonomický dopad.