Přeskočit na hlavní obsah

Víno a diabetici: dvouletý univerzitní výzkum

Jeden pohárek ­může být

Aktuální studie ukazuje, že stejně jak červené, tak bílé víno můžou mít pozitivní účinky u diabetiků. Ale samozřejmě pouze v tom případě, budou­-li užívány v přiměřených dávkách.
Epidemických studií kardio­metabolických pozitivních a negativních vlivů alkoholu na lidský organismus jsou tisíce. Jelikož je alkohol součástí životního stylu, nelze nikdy s jistotou říci, zda účinky, které jsou alkoholu připisovány, skutečně existují, či se spojují s jinými faktory, které dále zapříčiňují různá působení.
Možná to tedy není červené víno, které chrání srdce a cévy, ale celkový zdravý životní styl konzumentů červeného vína. 
Abychom se dozvěděli, zda červené víno v mírném množství škodí či přispívá, museli být provedeny dlouhodobé studie. Něco takového není samozřejmě tak jednoduché.

Dvouletý výzkum

Izraelští vědci kolem dr. Yftacha Gepnera z Ben Gurionovy univerzity v Negevu v Beerševě se o to při pozoruhodném výzkumu pokusili.
Byli sezváni diabetici, kteří téměř nepijí či vůbec nepijí alkohol, aby po dva roky ke každé večeři vypili sklenku červeného, bílého vína, či vody.
Do studie se přihlásilo 224 zájemců s cukrovkou typu 2. Nebylo předem řečeno, že se jedná o výzkum vlivu alkoholu na lidské zdraví. To proto, aby se diabetici neúčastnili jen kvůli bezplatnému poskytnutí alkoholických nápojů.
Účastníci výzkumu byli ve věku čtyřicet až sedmdesát pět let. Nesměli po dobu jednoho týdne zkonzumovat více než jeden alkoholický nápoj a u samotných zájemců či v jejich rodině nesměl být problém se závislostí.
Pacienti byli následně náhodně rozděleni do tří skupin: 73 účastníci dostali červené víno, 68 bílé, zbylí 83 se museli spokojit s vodou.
Červené víno mělo dle chemické analýzy zhruba sedmkrát více antioxidačních fenolů a až třináctkrát více resveratrolu než víno bílé.

Shromáždění prázdných lahví ke kontrole

Účastníci byli požádáni, aby každý večer vypili k večeři 150 ml vína ve standardizované skleničce. Ta odpovídá zhruba 17 g alkoholu v červeném a 16 g v bílém víně. Vědci pravidelně vybírali prázdné lahve zpět, aby se ujistili, že poskytnuté víno bylo opravdu vypito a ne darováno či prodáno. Jako doplňující opatření obdrželi všichni diabetici aktuální směrnice a doporučení k mediteránské dietě, doporučené výživovými specialisty. 
Dodržování těchto předpokladů se ukázalo jako velmi dobré: ti, co pili vodu uvedli, že 87 % dnů pili nápoj dle předepsaného způsobu, u těch, kteří konzumovali víno to bylo 84 %.

Působení alkoholů je ovlivněno genetikou

Dva roky po začátku studie vědci zjistili řadu příznačných rozdílů.
U těch, kteří pili vodu se hodnota HDL (“dobrého cholesterolu”) zvýšila o 1,7 mg/dl, u konzumentů červeného vína tomu bylo o 3,7 mg/dl více. Oproti tomu hodnota při požívání bílého vína zůstává po celou dobu výzkumu konstantní.
Jako u jediných klesla u konzumentů bílého vína hodnota cukru na lačno, a to o 7,1 mf/dl. U těch, kteří pili červené víno stoupla o 4 mg/dl a u skupiny pijící vodu o 10,3 mg/dl. Hodnoty triglyceridu (přínosných mastných kyselin) u konzumentů vody stouply, zato u obou skupin požívajících víno zůstaly stejné, a to u bílého vína 8 mg/dl a u červeného vína 12 mg/dl.

Žádné rozdíly u krevního tlaku, jaterních testů a váhy

U řady faktorů, jako krevní tlak, jaterních testů a váhy nenastaly mezi třemi skupinami žádné rozdíly. Stejně tak tomu bylo u kvality životního stylu, jen konzumenti vína si pochvalovali kvalitnější spánek.
Vědci zkoumali též genetické vlivy. Okolo 36 % homozygot prokazovalo alkoholdehydrogenázu, která alkohol odbourává velmi pomalu.
Jen tito pacienti prokázali nakonec ve skupinách konzumujících víno příznačné zlepšení glykemické kontroly, u 21 % uchazečů s mimořádně rychlým odbouráváním alkoholu byl prokázán pokles krevního tlaku.
Účinky alkoholu na obsah lipidů neovlivňuje genetická varianta.
Z výsledků vědci vyvozují tři podstatné závěry.
  • Zaprvé: Přiměřená konzumace vína nemá u diabetiků žádné zřejmé negativní účinky.
  • Zadruhé: Červené víno prokazuje lepší působení na obsah tuků, než víno bílé. Zřejmě jsou za to zodpovědné i jiné faktory, než alkohol.
  • Zatřetí: Účinky alkoholu jsou závisle i na genetice.

Žádné povzbuzování začínat s pitím!

Studie by neměla nabádat abstinenty ke konzumaci alkoholických nápojů, uvádí Gepner a jeho spolupracovníci. Tato studie neznamená doporučení požívání alkoholu, ale je to popud izraelských vědců ke kontrole a dalším investicím do výzkumu vlivů alkoholu na organismus diabetiků, aby mohly být učiněny příslušné alternativní postupy při diagnóze cukrovky.

Populární příspěvky z tohoto blogu

České mezinárodní Oenoforum 2015

Před dvěma týdny začala pod patronací OIV pořádaná česká mezinárodní soutěž Oenoforum 2015. Poplatek za přihlášení vína činil 65 €. Téměř 350 přihlášených vín z jedenácti zemí hodnotilo 36 hodnotitelů, z nichž 75 % bylo z Česka a Slovenska, po dvou z Itálie a Portugalska a po jednom z Rakouska, Bulharska a Moldávie.
Celkem byly uděleny 3 Velké zlaté medaile, 66 Zlatých a 36 Stříbrných a z těchto 105 medailí si vinaři ze Střední Evropy rozdělili 93. Čeští a slovenští producenti dosáhli na rovných 90 medailí představujících 86 %, ještě více, než jaké bylo jejich zastoupení mezi hodnotiteli. Celkově středoevropané uspěli takto:

Velká zlatáZlatáStříbrnáČesko14727Německo2Rumunsko1Slovensko1104
Vína z vinařství prezidenta soutěže si na lahev přilepí 3 medaile a 2 Vítěze kategorie a vína sponzora soutěže získala 7 medailí a 1 Vítěze kategorie. O zbývajících 12 medailí se podělila vinařství z Francie, Španělska, Chile a Nového Zélandu; vína ze tří zemí na žádnou medaili nestačila. Generální ř…

Největší američtí pijani

Podle průzkumu Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) z University of Washington, stojí za nárůstem spotřeby alkoholu jeho zvýšená obliba mezi ženami, i když procento konzumentů alkoholu se v průběhu času nijak nemění. V American Journal of Public Health publikovaná studie je vůbec první studií, která sledovala trendy v konzumaci alkoholu v jednotlivých okresech USA mezi lety 2002-2012. Počet těžkých pijanů, definovaných spotřebou jednoho drinku denně v případě žen a dvou drinků denně v případě mužů, od roku 2005 prudce vzrostl až o 17,2%. V roce 2012 bylo možné považovat 8,2% Američanů za těžké pijany a 18,3% za nadměrné pijany, konzumující během jedné příležitosti alespoň jedenkrát v uplynulém měsíci čtyři a více drinků v případě žen a pět a více v případě mužů. Celostátní trendy ukazují mnohem rychlejší eskalaci nadměrného pití žen než mužů s nárůstem o 17,5% mezi lety 2005 a 2012, zatímco počty nadměrných mužských pijanů se zvýšily o 4,9%. "Jsme svědky velmi znep…