20. října 2016

V Brazíli se víno sklízí dvakrát ročně

Víno k pití i jídlu

Vale dos Vinhedos
Brazílie se může pochlubit 92 tisíci hektary vinic. Na 10 tisíci hektarech se pěstuje Vitis vinifera, ušlechtilá réva, z níž se vyrábí především víno, ostatní vinice jsou osázené Vitis labrusca, révou liščí, a americkými hybridy, které se používají k výrobě stolních vín, moštu i želé nebo ke konzumaci.
Nejsevernější vinařskou oblastí je Vale do São Francisco, která se nachází mezi 8° a 9° jižní šířky. Jedná se o největší tropické vinice na světě, kde velmi suché klima a dostatek slunečního svitu vtisknou místním ovocitým vínům svěžest a jejich příznivci si je oblíbili pro jejich snadné pití.
Vzhledem k tomu, že v této oblasti není zimní období, probíhají tu každoročně dvě sklizně, čemuž pomáhá vhodné prořezávání a strategicky časované zavlažování. Tato místa jsou současně jediná, kde se zavlažuje uměle. Na jihu, kde se vyrábí většina vín, přichází vláha díky průměrnému ročnímu srážkovému úhrnu 1.700 milimetrů přirozenou cestou.

Jižní vinařské oblasti pro ledová vína

Oblasti, kde se v Brazílii pěstuje a vyrábí skutečně prvotřídní víno, jsou mnohem dál na jih ve státě Paraná. Dalším jižním státem je Santa Catarina s nejlepšími teplotami a nejvyššími nadmořskými výškami. Do této oblasti se zahrnuje i Planalto Catarinense, kde jsou vysázeny jen odrůdy Vitis vinifera. Zde je dokonce možné vyrábět i ledová vína. Brazílie, která má oblasti tak horké, že si může dovolit dvě sklizně, i tak studené, že si může dovolit vyrábět i ledové víno, je proto opravdový unikát.
Nejjižnějším státem je Rio Grande do Sul, sousedící na západě s Argentinou, na východě s Atlantickým oceánem a s Uruguayí na jihu. Pochází odsud 90% brazilské produkce a zahrnuje oblasti Campos de Cima da Serra a Serra Gaúcha v severní části státu, Serra do Sudeste na jihovýchodě a Campanha Gaúcha hraničící s Uruguayí.

Také šumivá vína

Serra Gaúcha je místem s téměř 80% podílem produkce jakostních vín v zemi. Průměrná zimní teplota je zde 30°C a letní 40°C. Půda je čedičová a nadmořská výška se pohybuje od 440 metrů do 750 metrů. Serra Gaúcha se může pochlubit prvním a jediným brazilským chráněným označením původu DO Vale dos Vinhedos. Podle brazilských údajů se v Serra Gaúcha vloni vyprodukovalo téměř 5,3 milionů litrů jakostních vín, stejné množství šumivých vín, téměř 55,5 milionů litrů stolních vín a 29 milionů litrů moštu.
Brazílie je zemi s tradicí rodinných vinic a vinařství. Mnoho vinařských rodin pochází z Itálie a hospodaří na vinicích o rozloze menší než tři hektary. Do Brazílie přišli Italové, kteří zdejší vinařskou tradici založili, po roce 1870, kdy brazilská vláda nabídla pozemky, což přilákalo velké množství přistěhovalců zejména z Trentina a Veneta.
Letos je Brazílie také hostitelskou zemí 39. Mezinárodního kongresu pro révu a víno.