6. října 2016

První odhady evropské sklizně. Počasí a nemoci způsobily velké rozdíly.

Méně, než vloni

Evropské komisa odhaduje, že sklizeň v 28 členských státech EU v roce 2016 bude 165,6 milionu hektolitrů. Což by bylo o 4,3% méně než loni a asi o 1% méně než průměr posledních pěti let.
Předpokládá se, že nejvyšší sklizeň s odhadovaným objemem 50,26 milionu hektolitrů, což je o 2% méně než vloni, bude tak jako vloni v Itálii. S odhadem 42,9 milionu hektolitrů a přibližně 10% poklesu následuje na druhém místě Francie před Španělskem s 42,5 miliony hektolitrů a tedy růstem o 1% oproti předchozímu roku.

A někde ještě méně

Zvlášť silné ztráty zaznamenánvají některé menší země, jako Lucembursko (- 46%), Slovinsko (-28%) nebo Rakousko (-23%), jehož sklizeň se odhaduje na hubených 1,75 milionu hektolitrů. V Rumunsku se předpokládá vzrůst o 29% na 4,85 milionu hektolitrů a také v Chorvatsku by měla být sklizeň o 22% vyšší ve srovnání s loňským rokem.
Z celkové sklizně 165,6 hektolitrů bude 159,6 milionů hektolitrů vinifikovaných a 6,25 milionů hektolitrů se využije jako mošt nebo moštový koncentrát.