4. srpna 2016

Znečistěnou odpadní vodu z vinařství v Austrálii čistí a zavlažují s ní

I odpadní vody jsou cenné

Australská společnost Factor UTB vyvinula technologii pro úpravu odpadních vod produkovaných vinařským průmyslem. Kromě aplikace ve vinařstvích společnost vybudovala vodní nádrže pro největší australskou věznici Acacia Prison.
Rex Gibbs, ředitel společnosti, uvedl, že základem je monitorovací technologie vody prostřednictvím zařízení Internet of Things.
Prostřednictvím senzorů a dat přenášených 3G sítí mají plnou kontrolu na obsahem bakterií v nádržích s vodou. 
Kromě toho jsou schopní dálkově ovládat čerpadla, detekují netěsnosti potrubí a prostřednictvím sond zaznamenávají změny pH a hodnoty úrovně kyslíku. Tím společně mohou automaticky upravovat nastavení optimalizace úpravy vody. Tento systém je schopný odstranit znečisťující látky v milionech litrů vody denně.

Vyrobit litr vína znamená spotřebovat pět litrů vody pro čistění

Původní bakterie, které vodu znečisťují, společnost shromažďuje a nahrazuje bakteriemi, které organické nečistoty likvidují. Gibbs říká, že donutili dělat bakterie to, co potřebují. "Dosahujeme mnohem lepších výsledků úrovně živin, než čímkoli jiným, co se na trhu nabízí, a to s použitím chemikálií za méně než jeden dolar na sto litrů vody."
Gibbs poukazuje, že vinařství v Jižní Austrálii produkuje asi 12,5 milionu litrů odpadních vod, které obsahuje přibližně stejné množství biochemického odpadu, jako splašky z města s 20.000 obyvateli a vysvětluje: "Přeměňujeme velmi znečistěnou vodu na pouze znečistěnou. 

Voda dost dobrá i na zavlažování

Technologická voda, která odtéká z vinařství, je velmi znečistěná a je extrémně zatížená znečisťujícími látkami. A my ji měníme v běžně znečištěnou vodu. Takhle znečistěnou vodu můžete použít pro zavlažování kořenů révy nebo jako vodu na hromady kompostu. Nepoužíváme ji ale ke kropení hroznů, na to je správné v rámci zachování hygieny plodin používat upravenou vodu.”
Jelikož je Jižní Austrálie nejsušší stát a současně Austrálie kontinent s nejnižším počtem srážek na světě, stala se světovým lídrem v oblasti zpracování odpadních vod a technologiích pro jejich opětovné využití.