19. července 2016

Země Nového světa vloni zvýšily svůj podíl na globálním exportu vína

Francie ztratila a Nový svět posiluje

V loňském roce se podíl Nového světa na mezinárodním obchodu s vínem podle objemu zvýšil na 30% oproti 29% v roce 2014, když v roce 2000 byl tento podíl pouze 19%. 
Podíl francouzského exportu zůstal stabilní ve výši 14%, ale v roce 2000 představoval celých 25% světového obchodu. Francie tak ztratila své první místo, ale Jižní Afrika, Argentina, Austrálie, Chile, Spojené státy a Nový Zéland svůj podíl na exportním trhu v roce 2015 zvýšily, uvedla ve své včerejší zprávě agentura FranceAgriMer.
"Není za tím jen ztráta konkurenceschopnosti Francie, je to také exploze produkce vína v těchto zemích, neboť Francie měla do té doby zcela dominantní postavení," vysvětluje FranceAgriMer. Zdá se, že se situace už poněkud stabilizovala, protože k největší ztrátě o více než 10 procentních bodů došlo mezi roky 2000 a 2009.

Tři největší vývozci vína jsou Španělsko, Itálie a Francie.

Francie ztratila své první místo, které připadlo Španělsku a druhé Itálií. Francie ale nesnížila objem vývozu, ten je stabilní ve výši 15 milionů hektolitrů v roce 2015 stejně jako v roce 2000.
Nárůst vývozu španělských vín (24,34 milionu hektolitrů) je způsobený sudovým vínem. Italský export ve výši 20 milionů hektolitrů od roku 2011 poklesl.

Největší importér je Německo

Pořadí zemí, které nejvíce dovážejí víno, je Německo, Spojené království, Spojené státy a na čtvrtém místě Francie, která dováží zejména sudové víno.
Dovoz do Číny na pátém místě meziročně prudce vzrostl (+ 45%), a naopak do Ruska o 15% poklesl, zejména v důsledku evropských sankcí a recipročního embarga na evropské produkty.

Nejbohatší trh je ve Státech

Podle hodnoty dominují importu stále Spojené státy, od roku 2013 první země v celkové spotřebě vína s 31 milionem hektolitrů spotřebovaným v roce 2015, proti 29 milionům hektolitrů ve Francii.
Na trhu ve Spojených státech stále dominuje Itálie. Podle FranceAgriMer je to díky chytrému marketingu zaměřenému na přístupnost italského vína prodávaného jako "víno na každý den," zatímco obraz francouzského vína, které má velmi dobrou pověst, je více spojován s dobrým jídlem a výjimečnými událostmi.

Obliba šumivého prudce vzrostla

Dovoz italského vína do Spojených států vzrostl o 11% v roce 2015 ve srovnání s průměrem let 2010-2014. Ve stejné době se i dovoz francouzské vína zvýšil o 18% a téměř dosáhl objemu dováženého chilského vína, jehož podíl mírně klesl (-5%).
Objem šumivého vína dováženého do Spojených států z Itálie se mezi lety 2010 a 2015 více než zdvojnásobil, a to díky velmi příznivé průměrné ceně 4,85 EUR za litr v průměru, zatímco průměrná cena francouzských šumivých vín (sekty, crémanty a champagne) byla 21,09 EUR (30 EUR za champagne).
Srovnání s rokem 2014 podle dat OIV