12. července 2016

Jsou dusičnany ve vinicích? Budou i ve víně

Dusičnany v půdě i ve víně

Pokud je v půdě množství dusičnanů nižší než 50 miligramů na litr, jedná se dle platné Rámcové směrnice vodní politiky EU o dobrý stav půdy. Proto se i vinaři učí, jak správně obdělávat a hnojit půdu ve vinicích a snížit koncentraci dusičnanů v podzemních vodách.
Úřady v Darmstadtu připravují ve spolupráci s Universitou v Geisenheimu vzorkování půd jednotlivých vinic, které by mělo proběhnout na jaře. Kromě toho se zkoumá zbytkové množství dusíku v podloží. Díky studiím o průběhu vegetace hledají odborníci vztah mezi zbytkovým a požadovaným obsahem dusíku v půdě vinic. Na základě výsledků těchto výzkumů je možno přesně doporučit jeho šetrné množství při hnojení.

Text pro vinaře 

Proto také hessenské Ministerstvo životního prostředí, klimatických změn a zemědělství zpracovalo pro vinaře inspirativní božuru o ochraně životního prostředí ve vinohradnictví Umweltschonender Weinbau - das solidarische Ziel. Na textu spolupracovala i vinařská sdružení Rheingauer Weinbauverband a Weinbauverband Hessische Bergstraße.
Jejím cílem je posílit šetrné a efektivní vinařství. Tohoto cíle lze podle ministertsva dosáhnout pouze prostřednictvím spolupráce a zapojení vinařství, protože dodržování rámcové směrnice o vodě je dobrovolné.