23. ledna 2017

Další úspěšný rok Cognacu s nárůstem exportu

Vývoz táhnou Spojené státy

Francouzský Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) potvrdil pokračování trendu předchozího roku: opět vzrostl export Cognacu podle hodnoty i podle objemu. 
Ve srovnání s rokem 2015 se vývoz zvýšil o 6% podle objemu a o 6,8% podle hodnoty. Celkem v roce 2016 vyvezli producenti Cognacu téměř 179,1 milionů lahví v hodnotě 2,76 miliardy EUR.
Nejvíce Cognacu opět mířilo na Severoamerický kontinent, kam bylo vyvezeno 77,3 milionů lahví, což představuje nárůst o 14,2% podle objemu a o 14,3% podle hodnoty. S více než třetinou světového exportu Cognacu tak region NAFTA znovu potvrdil své vedoucí postavení na trhu. Za růstem stojí spotřeba ve Spojených státech, kam bylo exportováno celkem 74,1 milionů lahví.

Evropa mírně klesla

Export na Dálný východ se stabilizoval, když bylo vyvezeno 51,1 milionů lahví, což znamená růst o jedno procento podle objemu a o tři podle hodnoty. 
Ve srovnání s tím export do evropských zemí o 1,2% podle objemu a o 1% podle hodnoty poklesl na 39,4 milionů lahví. Naproti tomu o 5,4% podle objemu a 5,1% podle hodnoty stoupl export na nové trhy jako jsou Afrika a Karibik.
Zejména příznivý vývoj ve Spojených státech stojí za růstem exportu Cognacu jakosti VS, který se na něm podílel téměř polovinou. Něco přes 40% Cognacu je jakosti VSOP. Vzrost také export Cognacu starších ročníků, a to o 11,7% podle objemu a o 8,3% podle hodnoty.