17. listopadu 2016

Černomořské vinařské fórum se vzdaluje od břehů Černého moře

Záštita OIV

Výkonný výbor Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) na své XIV. valné hromadě, konané během kongresu v brazilském městě Bento Gonçalves, rozhodl o udělení patronátu Černomořskému vinařskému fóru, jehož čtvrtý ročník se uskuteční 30.6. až 1.7.2017 v Moskvě, daleko od břehů Černého moře.
Letošního ročníku konaného v Soči se zúčastnilo na 400 lidí z více než 170 vinařských firem a organizací z 21 zemí.
Vloni se fórum konalo v Krasnodaru a vůbec první v Gagauzii, moldavské autonomní oblasti s nejvyšší hustotou vinic na obyvatele ve Střední a Východní Evropě.

Černomořská spolupráce

Rozhodnutí výboru už bylo potvrzeno oficiálním dopisem s podpisem Jean-Marie Auranda, generálního ředitele OIV. Pořadatelem fóra je Organizace černomořské hospodářské spolupráce (Organization of the Black Sea Economic Cooperation, BSEC).

Černomořské vinařské fórum se bude pod záštitou OIV konat podruhé v řadě. Rusko, tehdy SSSR, se stalo členem OIV v roce 1956. OIV byla založená v roce 1924 a je jedinou mezivládní organizací pěstitelů a vinařů na světě.
Souběžně s fórem, kdy bude opět probíhat mezinárodní konference, se pod názvem "Vína Černého moře" uskuteční výstava i soutěž předních producentů vín. Registrace vystavovatelů i soutěžících byla právě zahájena.

Světové vinařství v kostce

Jean-Marie Aurand označil Černomořské fórum 2016 jako projekt přispívající k rovnováze zájmů dovozců a vývozců vína a jako platformu pro udržování rovnováhy mezi tradicí a inovací tohoto odvětví. 
Dále vyzdvihl, že produkce a spotřeba vína na světě je jako celek stabilní. Celosvětová výroba se pohybuje kolem 27 až 28 miliard litrů ročně a celosvětová spotřeba činí 23 až 24 miliardy litrů ročně, což znamená, že každý dospělý  vypije v průměru asi 4 litry vína ročně.

Konzumace se posouvá do nových obastí

Spotřeba zaznamenala posun z jižní do severní Evropy a do Asie. Její stabilita je založena na zapojení rostoucího počtu spotřebitelů i v rychlém růstu počtu obyvatel, zejména v jižní a východní Asii, stejně jako v transformujících se zemích s převahou konzumace lihovin a piva.
Ve Aurandově zprávě bylo rovněž zaznamenáno, že v zemích Nového světa (Austrálie, Spojené státy, Chile, Argentina a Nový Zéland) se v posledních desetiletích výrazně zvýšil objem výroby a navíc v těchto zemích, na rozdíl od jihu Evropy, lze také pozorovat růst spotřeby.