13. listopadu 2016

Víno lahvované za tepla nebo za studena?

Za tepla

Lahvování vína je poslední etapa výroby vína. Vyžaduje dodržování řady podmínek zpracování, jinak může už dosažené výsledky zhatit.
Jedna možnost je plnit láhve za tepla. Při tomto způsobu se víno nejdříve zahřeje na průměrnou teplotu 50° C, která se tesně před plněním sníží na 40° C, aby se zabránilo poškození lahví.
Tento způsob dobře zajišťuje biologickou stabilitu vína. Zahřátím se snižuje obsah kyslíku a tím se zvyšuje kvalita vína. Snižuje se riziko vzniku zákalu, který je důsledkem oxidačních procesů.

Za studena

Druhou možností je lahvování za studena, jejíž podmínkou jsou sterilní láhve. Tento způsob umožňuje lépe zachovat senzorické a přírodní vlastnosti vína, než při tepelném ošetření. Pro biologickou stabilitu jsou ale nezbytné naprosto sterilní výrobní podmínky, za kterých se lahvování provádí, a v láhvi proto musí být zajištěna absolutní nepřítomnost mikroorganismů.
Plnění za studena probíhá při teplotě mezi 18 a 20° C, kdy se láhev před plněním propláchne, v průběhu plnění se z ní odstraní vzduch a vstřikuje se inertní plyn, obvykle dusík. Tato vrstva plynu eliminuje kontakt vína se vzduchem, který by negativně ovlivnil jeho kvalitu.