15. listopadu 2016

Švýcarští vinohradníci zažili těžký rok. Budou mít na výběr?

Deště, plísně, pesticidy

Letošní sklizeň byla pro švýcarské vinaře velice obtížná z důvodů velkého poškození hroznů, které zachvátilo padlí.
Rozsáhlé lokální srážky, které trvaly až do července, významně přispěly k rozvoji plísní. Navíc v důsledku infekcí z první poloviny června mnoho hroznů úplně seschlo. Následné deště od poloviny července vedly k propuknutí dalších poškození hroznů. Takové výrazné napadení plísněmi nepamatují vinaři od roku 1996.
I bez deště se projeví sekundární infekce způsobená rosou nebo odpařováním z listů. V případě, že nemoc již propukla, nemůže být původce fungicidy zcela odstraněn. Z tohoto důvodu je důležité, aby se na ochranu révy reagovalo preventivně dříve, než plíseň propukne.

Úzkostliví spotřebitelé

Záchranou by bylo používání pesticidů, ale to je pro veřejnost kontroverzní téma. Spotřebitelé vidí v pesticidech hrozbu především pro svoje zdraví a životní prostředí, ale ani pěstitelé s nimi nemusí mít vždy dobré zkušenosti. A zrovna švýcarští by o zkušenostech s produktem koncernu Bayer mohli vyprávět.
Přítomnost pesticidů v jídlech a vínech byla chemickými analýzami již několikrát prokázána. Téměř vždy je vyhodnoceno určité stopové množství s ohledem na maximální možnou toleranci, kterou stanovil Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV).
Velmi citlivými analytickými metodami mohou být detekované i nepatrné stopy některých molekul, které mají nepříznivé účinky na lidské zdraví. I když vše samozřejmě zaštiťují normy platné nejen ve Švýcarsku, ale v celé Evropské unii.

Aktuální ekologická produkce není reálná alternativa

Ekologické pěstování upouští od syntetických produktů a chrání révu především mědí, sírou a dalšími produkty přírodního původu. Ty mají bohužel obecně kratší účinky a mohou být snadno vymývány dešti, proto se musí vícekrát pravidelně jejich aplikace opakovat.
Měď, která se jako těžký kov hromadí v půdě, se používá ve vinohradnictví již od konce 19. století. Použití mědi vede k vyšší celkové bilanci, zejména pokud je zapotřebí více dávek. Z tohoto důvodu mnoho institucí ve Švýcarsku a v celé Evropě hledá alternativy. Nicméně žádný přírodní produkt s dostatečnou účinností nebyl nalezen.

Pionýr Agroscope

Modelové výpočty pro různé choroby a nástroje k jejich správnému určení jsou k dispozici na webových stránkách sdružení Agroscope. Tato kalkulačka umožňuje zredukovat použití fungicidů o 20 až 30%. Vzhledem k tomu, že se houbové choroby šíří přímo epidemicky, je nevyhnutelné révu proti plísním a padlí ošetřit preventivně, aby se zabránilo infekcím rostliny a tím i snížení úrody.
V rámci programu pro šlechtění révy, které jsou odolné proti houbovým chorobám, byla už v roce 2013 vyšlechtěna první švýcarská plísním odolná odrůda s názvem Divico.