16. prosince 2016

Opravdu velké vinice je ekonomičtější sklízet mechanicky

Stroje jsou levnější

Brazilští výzkumníci Fabrício Domingues z Miolo Wine Group Vitivinicultura a Juan Saavedra del Aguila z Universidade Federal do Pampa, porovnávali náklady mechanické a ruční sklizně.
Měření probíhala na vinicích skupiny Miolo v Santana do Livramento v brazilském Rio Grande do Sul během čtyř sklizní v letech 2013 až 2016. 
Mechanicky se sklízelo na vinicích o rozloze 154,9 hektarů a na 366,7 hektarech se sklízelo ručně. Pro oba typy sběru porovnávali veškeré náklady včetně ročních fixních nákladů jako jsou odpisy a údržba.

Poloviční náklady

Výsledný rozdíl je poměrně dramatický. Manuální sklizeň byla o 133,3% dražší, než mechanická sklizeň.
Současně zjistili, že až do velikosti vinic 41,92 hektarů byly náklady na oba typy sběru srovnatelné, ale nad tuto plochu jednoznačně převažuje ekonomika mechanické sklizně.