Přeskočit na hlavní obsah

Změna klimatu, sucho, požáry a povodně ovlivňují australské vinařství


Vysoká povětrnost trápí mnoho australských vinařství. V ne příliš vzdálené budoucnosti by změna klimatu mohla snížit kvalitu a dostupnost a zvýšit cenu australského vína. Richard Hamilton, vinař v několikáté generaci, se o budoucnost obává: "Vinicím neprospívá ani kouř z požárů, ani silné větry, nejen v oblasti Adelaide Hills.“ Podle jeho názoru utrpěla oblast Adelaide Hills velké škody následkem požárů, což se může v příštích dvanácti měsících až dvou letech negativně projevit na snížení dodávky bílého vína z oblasti. Ani ostatní vinice nejsou vůči těmto podivným podmínkám zcela imunní.

Sucho a vlny veder ovlivnily úroveň plodin v Austrálii. Dopad sucha na vinařství bude méně bezprostřední, než na ostatní zemědělství, ale stále bude mít významný nepříznivý vliv. Bohužel nemůžeme naše vinice odnést někam jinam,“ dodává Hamilton. „Vinařský průmysl musel vždy čelit zemědělským rizikům, jako je mráz, krupobití a povodeň. Nyní máme klimatické změny, které nás mohou provázet mnoho let, což bude pro pěstitele a vinaře velmi rizikový faktor."

Voda bude chybět

Vinařství se spoléhá na přirozené srážky, ale v období sucha je zavlažování nezbytností. Jenže množství vody, čerpané z řek a podzemních kolektorů může být v teplejším suchém klimatu nedosažitelné. S tím budou spojené i rostoucí náklady na přístup k vodě. To může mít už v blízké budoucnosti vážné dopady na ziskovost australského vinařství a na dostupnost australského vína nejen pro australské spotřebitele.

Z krátkodobého hlediska zůstanou ceny díky vysoké nabídce vín na trhu poměrně stabilní. Pokud však tyto příšerné vzorce počasí budou dlouhodobě držet krok, je možné, že budoucnost by zvedla ceny vína," domnívá se Hamilton. „Z dlouhodobějšího hlediska ale budou levnější lahvová i sudová vína neudržitelná."

Zisk versus kvalita a cena

"Snížení ziskovosti se promítne v poklesu expanze, růstu a zaměstnanosti." Aby se zabránilo zvyšování cen, vinařství sníží náklady, pokud je to možné, což povede k nižší kvalitě vína. „V budoucnu bychom mohli pozorovat, jak mnoho vinařství řeší obtížný kompromis mezi udržováním ceny a kvality. Na rozdíl od mnoha průmyslových odvětví se vinařství silně spoléhá na životní prostředí. Pokud bude nepředvídatelné, na vinařském průmyslu se to odrazí. Se změnami klimatu, které je horší a sušší, by se však časem mohly stát vinice odolnějšími.“

Tyto výkyvy počasí také mohou ohrozit export vína i australskou vinařskou turistiku. „Vinařská turistika zaznamenala v posledních letech růst. Obávám se však, že vlivem požárů, sucha a povodní k nám mnoho zahraničních turistů nepřijede. Lidé rozhodně podceňují význam vinařské turistiky pro australský vinařský průmysl."

Důležitá bude domácí spotřeba

Pokud jde o víno, je Čína trochu slonem v porcelánu. Čínští kupci se budou více orientovat na Jižní Ameriku, Jižní Afriku a Evropu, a ceny australských vín tím porostou. Zatímco se na australském trhu prodává mezinárodní dovoz, nákup domácích vín podporuje pěstitele, místní ekonomiku i pracovní místa. Toto odvětví také významně přispívá k celkovému národnímu hospodářství," doplňuje Hamilton a uzavírá: "Australané podporujte náš vinařský průmysl. Nakupujte australská vína a navštivte a doporučte naše vinařství  rodině a místním i zámořským přátelům. Nejlepší vína na světě vyrábíme právě tady, v Austrálii."

Populární příspěvky z tohoto blogu

České mezinárodní Oenoforum 2015

Před dvěma týdny začala pod patronací OIV pořádaná česká mezinárodní soutěž Oenoforum 2015. Poplatek za přihlášení vína činil 65 €. Téměř 350 přihlášených vín z jedenácti zemí hodnotilo 36 hodnotitelů, z nichž 75 % bylo z Česka a Slovenska, po dvou z Itálie a Portugalska a po jednom z Rakouska, Bulharska a Moldávie. Celkem byly uděleny 3 Velké zlaté medaile, 66 Zlatých a 36 Stříbrných a z těchto 105 medailí si vinaři ze Střední Evropy rozdělili 93. Čeští a slovenští producenti dosáhli na rovných 90 medailí představujících 86 %, ještě více, než jaké bylo jejich zastoupení mezi hodnotiteli. Celkově středoevropané uspěli takto: Velká zlatá Zlatá Stříbrná Česko 1 47 27 Německo 2 Rumunsko 1 Slovensko 1 10 4 Vína z vinařství prezidenta soutěže si na lahev přilepí 3 medaile a 2 Vítěze kategorie a vína sponzora soutěže získala 7 medailí a 1 Vítěze kategorie. O zbývajících 12 medailí se podělil

Oenoforum: česká mezinárodní soutěž letos v Lednici udělila 137 medailí

Výsledky soutěže Oenoforum 2016 V jubilejním desátém ročníku české mezinárodní soutěže Oenoforum 2016, která přijímá přihlášky vín z celého světa a koná se pod záštitou OIV, se letos poměřilo 456 vín přihlášených z devíti zemí. Přihláška jednoho vína stála 1600 CZK a dvoudenního hodnocení se v Lednici ve dnech 21. až 22.  dubna zúčastnilo celkem třicet sedm hodnotitelů z deseti zemí. Do konečného žebříčku se dostala vinařství z devíti přihlášených zemí oproti loňským osmi , ale letošní součty obsahují jeden nepříjemný diplomatický omyl.

Divoké víno, prapředek révy vinné

Vzácná popínavá rostlina I když se postupem času její výskyt snižoval, roste réva divokého vína například u Rýnu, Mohanu i Mosely. V minulosti byla také rozšířena v zátopových oblastech Německa na horním Rýnu jakož i u Darmstadtu dolů k Basileje, ale také v mokřinách Dunaje. Nicméně řeč není o révě jako dnes pěstované rostlině (latinský název Vitis vinifera subsp. vinifera), ale o divoké révě vinné (Vitis vinifera subsp. sylvestris ), o rostlině, ze které dnešní pěstované odrůdy původně vzešly.  Neměla by být zaměňována s tzv divokým vínem, které popíná zdi mnohých domů. To je obvykle buď samo se pnoucí pětilisté tzv. psí víno ( Parthenocissus quinquefolia ) nebo trojlisté ( Parthenocissus tricuspidata ). Obě rostliny jsou z čeledi rodiny révy vinné, původně pocházejí z východní části Severní Ameriky a jsou často používány pro ozelenění obvodových stěn, protože jejich listy neopadávají, naopak na podzim se obarví nádhernou červenou.