11. dubna 2017

Hlavní trendy světového vinařství 2016 v aktuálních číslech

Čerstvé statistiky OIV

Jean-Marie Aurand na tiskové konferenci OIV
Jean-Marie Aurand, generální ředitel Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV), presentoval v úterý 10. dubna zprávu o vývoji a trendech vinařského průmyslu v loňském roce.
Pokud jde o vinice, zůstala jejich celková plocha v roce 2016 na 7,5 milionech hektarů. Čína ale opět své vinice rozšiřovala, letos o 17.000 hektarů (celková rozloha vinic v Česku), čímž potvrdila svou pozici 2. největšího pěstitele na světě.
Světová produkce vína ve srovnání s předchozím rokem o 3% klesla na 267 milionů hektolitrů.
Celosvětová spotřeba vína se po ekonomické krizi z roku 2008 stabilizovala a v roce 2016 se odhaduje na 242 milionů hektolitrů.
Světový obchod s vínem měřeno objemem mírně klesl (104 milionů hektolitrů; -1,28%), ale v hodnotách vzrostl (29 miliard EUR; +2%). 

Stabilizace světové plochy vinic

Plocha vinic se ve všech významných státech snižovala s výjimkou Číny. Španělsko sice zůstává jasným lídrem s obdělávanou plochou, ale rozloha jeho vinic poklesla pod jeden milion hektarů (0,975 milionů ha). Následuje Čína s 0,847 milionů hektarů a Francie s 0,785 milionů hektarů.
Rozloha vinic pěti největších vinařských států - spolu se Španělskem, Čínou a Francií jsou to ještě Itálie a Turecko - se na celosvětové rozloze vinic podílí 50%.

Světová produkce vína klesla

Globální produkce vína bez šťávy a moštu v roce 2016 poklesla na 267 milionů hektolitrů. Největším světovým producentem zůstává Itálie (50,9 milionů hl), následovaná Francií (43,5 milionů hl) a Španělskem (39,3 milionů hl). Spojené státy zaznamenaly rostoucí úroveň produkce (23,9 milionů hl) čtvrtým rokem po sobě. 

Světová spotřeba vína: mírný nárůst i v roce 2016

Globální spotřeba vína v roce 2016 se odhaduje na 242 milionů hektolitrů, což je ve srovnání s loňským rokem mírný růst (240 milionů hl). S 31,8 milionů hektolitrů potvrdily Spojené státy svou pozici největšího světového konzumenta vína. Spotřeba výrazně vzrostla v Itálii (22,5 milionů hl), ale dále klesla ve Francii (27 milionů hl) zatímco konzumace v Německu zůstala stabilní (20,2 hektolitrů). Spotřeba v Číně vzrostla a odhaduje se na 17,3 milionů hektolitrů.

Spotřeba vína na osobu

V pořadí podle konzumace vína na osobu je na první příčce Portugalsko (54,0 l/osobu/rok) následované Francií (51,8) Itálií (41,5), Švédskem (41,0), Švýcarskem (40,3), Belgií (31,6), Argentinou (31,6) a Německem (29,3). Obyvatelé celkově prvních Spojených států zkonzumují jen 11,9 litrů na obyvatele a obyvatelé Číny dokonce pouze 1,4 litru.