2. února 2017

Export moldavského vína vzrostl téměř o pětinu

Česko na třetím místě exportu

V uplynulém roce export moldavského vína vzrostl o 17%. Celkově se ho vyvezlo 130 milionů litrů, z toho 77% na trhy EU a 23% do Ruska a dalších zemí SNS.
Podstatná část - 5,3 pět milionů litrů - mířila do Polska, což je o 13% více, než v roce 2015. Na druhém místě bylo s 4,3 miliony litrů a nárůstem o 38% sousední Rumunsko. Hned po něm následovalo Česko s 4,2 miliony litrů vína. 
Rekordní růst exportu o 66% zaznamenala Čína, kam se vyvezlo 3,8 milionů litrů. Moldavský vývoz také směřoval do Nigérie, Spojených států a Německa. 
Export do zemí SNS byl mnohem skromnější. Nejvíce vína - 3,8 milionů litrů - se vyvezlo do Ruska, což ve srovnání s rokem 2015 představuje pokles o 26%. Vývoz na Ukrajinu s 2,2 miliony litrů naopak vzrostl o 42%. Více než dva miliony litrů Moldavané prodali v Bělorusku a export vína do Kazachstánu klesl o polovinu.