11. února 2017

Pijí přistěhovalci víno? Konzumace v Německu mírně vzrostla - jako počet obyvatel

Mírný nárůst spotřeby

Podle roční bilance spotřeby vína všech německých vinařských svazů v hospodářském roce 2015/2016 od 1. srpna 2015 do 31. července 2016 vzrostla spotřeba tichých a šumivých vín ve srovnání se předchozím obdobím o 1,2%.
Fakt, že průměrná spotřeba vína na obyvatele zůstala ve srovnání s loňským rokem beze změny, i když domácí poptávka o 1,2% vzrostla, lze vysvětlit mírným nárůstem počtu obyvatel Německa.

Domácí vinaři prodali méně

Celková spotřeba vína byla vloni v Německu 19,8 milionů hektolitrů, což odpovídá průměrné konzumaci 24,1 litrů tichých i šumivých vín na obyvatele.
Z toho 8,5 litru připadá na tichá domácí vína, 12,1 litrů na tichá zahraniční vína a 3,5 litru na šumivá vína. Ve srovnání s loňským rokem vzrostla o 1,8% konzumace tichých vín a konzumace šumivých naopak o 2,6% klesla.
Na spotřebě tichých vín se tedy domácí produkce podílí 41% a dovážená vína 59%. Prodej německých vín o 0,2% klesl a konzumace dovážených vín o 3,3% stoupla.