7. února 2017

Česko je třetím nejvýznamějším evropským zákazníkem bulharských vinařů

Export 2011 až 2015

Nejlepšími zahraničními zákazníky bulharských vinařů jsou v EU Polsko a mimo EU Austrálie. Vyplývá to z údajů bulharského Národního statistického úřadu za leta 2011 až 2015.
Do Polska se v tomto období vyvezlo více než 70 milionů litrů vína. Ze zemí EU bylo na druhém místě Rumunsko s téměř 25 miliony litrů, následované Českem s 15 miliony litrů. Ze států mimo EU nejvíce bulharského vína dovezla Austrálie - asi 65 milionů litrů.
Na druhou stranu se do Bulharska dovezlo 14 milionů litrů vína z Itálie, 4 miliony z Francie a asi 3 miliony ze Španělska. Ze zemí mimo EU se dovezlo přibližně 1,5 milionu litrů vína z Chile, 0,8 milionů litrů z Nového Zélandu a o něco méně než 0,8 milionu litrů ze sousední Makedonie.
Export bulharského vína tak daleko překročil dovoz, ale klesl - z téměř 60 milionů litrů v roce 2011 na méně než 40 milionů litrů v roce 2015. Ve stejném období se dovoz jen mírně zvýšil.

Čísla za 2016

Předběžné výsledky za období leden až říjen 2016 ukazují, že Bulharsko vyvezlo 22,5 milionů litrů vína v hodnotě přibližně 23,5 milionů EUR. Ve stejném období byl dovoz vína do Bulharska 6,1 milionu litrů, z nichž více než pět milionů pochází z jiných zemí EU.
Ve stejném období roku 2016 zůstalo největším zákazníkem Bulharů Polsko, ale mezi zeměmi mimo EU to bylo Rusko, kam směřovalo 1,2 milionu litrů bulharského vína. Rusko následovala Čína s 0,4 miliony litrů a Japonsko s 0,2 miliony litrů.
Do Bulharska se ze zemí mimo EU dovezlo 0,3 milionu litrů vína z Moldavska, 0,25 milionu litrů z Nového Zélandu a 0,2 milionu z Chile.
Podle údajů statistického úřadu byla v roce 2015 průměrná cena lahvového bílého stolní vína 2,28 leva a jakostního lahvového suchého červeného vína 6,29 leva a konzumace vína na osobu dosáhla přes 4,6 litrů vína.