7. ledna 2017

Láhev s vínem starým 1.500 let

Římské víno v německém muzeu

Foto Altera Levatur
Láhev vína z říše římské byla nalezena v roce 1867 při hloubení základů budovy nedaleko města Speyer v německém regionu Porýní-Falc. Je doloženo, že na tomto místě stála ve čtvrtém století našeho letopočtu římská osada.
Předpokládá se proto, že láhev pochází přibližně z roku 325 až 350 našeho leotopočtu a je zřejmé, že je to nejstarší neotevřená láhev vína na světě. Její stáří je srovnatelné s dějinami vinařství, které je díky archeologickým nálezům v okolí Kaspického a Černého moře zdokladováno už šest tisíc let.
Při provádění stavebních prací se našly dva sarkofágy s mužem a ženou, kteří byli na posmrtnou cestu vybaveni muž deseti lahvemi vína a žena šesti dalšími. Z nich však pouze tato jediná byla neporušená a obsahuje víno v tekutém stavu.
Od svého nálezu je jedenapůl litrová láhev vystavená v Historisches Museum der Pfalz ve Speyeru.
Monika Christmann, profesorka Univerzity v Geisenheimu a současná prezidentka Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV), v diskusi před pěti lety řekla, že víno pravděpodobně není mikrobiologicky poškozené, ale jeho ochutnání by bylo zážitkem jen stěží.