10. ledna 2017

Invaze závažné nemoci vinic

Je už žloutenka na Moravě?

Loňský první zaregistrovaný výskyt exempláře původně severoamerického kříska révového Scaphoideus titanus na vinicích nedaleko Valtic na pomezí rakousko-české hranice představuje hrozbu, se kterou už mají švýcarští pěstitelé své černé zkušenosti.
Křístek je přenašečem nemoci flavescence dorée, takzvané žloutenky révy vinné.
Ta se řadí mezi nejzávažnější choroby, které mohou napadnout vinice, brání cirkulaci mízy a vyvolává částečné nebo úplné odumírání postižených keřů. Patří mezi karanténní choroby, které se musí hlásit příslušným úřadům.
Tato fytoplazma způsobuje zlaté žloutnutí révy, v zamořených oblastech se rychle šíří a působí významné hospodářské škody, protože napadené keře révy musí být vyklučené a zcela zničené.
Doposud neexistuje žádná účinná léčba, kontrolní opatření jsou pouze preventivní.

Přes Alpy z Ticina

Toto onemocnění je rozšířené v kantonu Ticino už od roku 2004, v roce 2015 však bohužel překročilo i bariéru Alp. Na konci října minulého roku byl zaznamenán první výskyt flavescence dorée v kantonu Vaud na jihu Švýcarska, který sousedí s Itálií a na jihozápadě s Francií.
V této oblasti byla provedená analýza 45 keřů révy z celkem 19 vinic, podezřelých z napadení nemocí. U dvou vzorků se přítomnost onemocnění potvrdila. Původ epidemie zatím bohužel ještě není znám. Příslušné orgány kantonu přijaly řadu opatření, aby zabránily jejímu dalšímu výskytu.

Hledá se řešení

Žloutenka révy vinné je problém, který se dnes týká řady evropských regionů a představuje jedno ze základních rizik pro zachování evropského vinařství.
Shromáždění evropských vinařských regionů (Assemblée des Régions Européennes Viticoles, AREV) na své konferenci v listopadu 2014 v lucemburském Remichu přijalo rezoluci, kde navrhlo se touto problematikou urychleně zabývat. Dále rozhodlo vytvořit odbornou skupinu pro výměnu informací s orgány EU s cílem nalézt účinné řešení tohoto problému.