1. prosince 2016

Už brzy se bude opět řešit, co se starým dřevem z vinic

Miliony tun dřeva ladem

Každý rok je v Evropské unii více než 13 milionů tun dřeva z prořezů vinic a sadů. Jen velmi malé množství je v současné době využíváno v energetice. Nedostatečná informovanost, nedostatek technologií a složitost celého řetězce brání využití těchto zdrojů.
"Využití energie z dřevních zbytků - z prořezů ovocných stromů a vinné révy - je technicky proveditelné a může být ekologicky, ekonomicky a sociálně velmi výhodné," řekl Fernando Sebastian, koordinátor výzkumného projektu EuroPruning.
Tento tříletý výzkumný projekt byl financován z prostředků EU ve výši 3,4 milionu EUR. Účastnilo se ho 15 partnerů ze 7 zemí a byl koordinován španělským Research Centre for Energy Resources and Consumption (CIRCE).

Nový štěpkovací stroj

V projektu výzkumníci a průmysloví partneři analyzovali a optimalizovali proces prořezu a vyvinuli nové řezací a stříhací stroje i balící a lisovací stroj, který zvedá nařezané dřevo ze země a zpracuje ho tak, aby bylo schopné přepravy, případně je z něj schopný produkovat i štěpku.
Pokusy a testy už s těmito zařízeními proběhly na třech klimaticky odlišných evropských místech: na broskvoňových a mandloňových sadech ve Španělsku, ve vinicích ve Francii a v Německu v Braniborsku na jabloních a třešních.

Bude z letorostů révy palivo?

Možnost využít dřevo z prořezů je vhodná zejména tam, kde je řezivo každoročně produkováno ve velkém množství, což vede ke značným přínosům pro region. Pokud budou procesy zpracování a skladování prořezu optimalizované, mohou být dřevo nebo štěpka produkovány v kvalitě, která splňuje požadavky trhu na tuhá paliva.
Na základě rozsáhlé analýzy trhu s řezivem a identifikací právních překážek byl v rámci EuroPruning vytvořený koncept životaschopného obchodního modelu.
Projektu byla věnována velká pozornost i mimo Evropu a jeho výsledky už byly prezentovány na více než 50 mezinárodních akcích.