10. prosince 2016

Marketing alkoholu na sociálních médiích stírá hranice mezi ním a sportem

Sport jako cesta k alkoholu

Podle analýz používá marketing australských alkoholových společností sport k prodeji svých produktů prostřednictvím sociálních médií. 
Jedna z analýz zkoumala kvalitativní obsah reklam značek alkoholu jako sponzorů tří nejvíce divácky atraktivních sportů země - australského fotbalu, ragby a kriketu.
Vědci zjistili, že strategie funguje jako "výzva k akci" a propojením sportu a alkoholu povzbuzuje konzumenty k jejich zapojení se do soutěží, spolupráci při různých volnočasových sportovních aktivitách, k oslavám a tím samozřejmě i ke spotřebu.
Kate Westberg, profesorka university RMIT v Melbourne a jedna z autorů studie řekla, že strategie producentů na sociálních médiích jsou pečlivě vyvíjené a jdou za rámec podpory svého produktu. 

K tomu dodala: "Zdá se, že konečným cílem je sloučit kulturu konzumace alkoholu s kulturou sportu. Producenti se snaží normalizovat spotřebu pomocí sociálních médií a prezentují pití jako nedílnou součást sportovního zážitku diváků, tedy jako oslavy vítězství nebo naopak soucitu s prohrou."

Nebo příklad rodiny a kamarádů

Fergus Taylor, výkonný ředitel Alcohol Beverages Australia naproti tomu zdůraznil, že mladí lidé kopírují zvyklosti pití alkoholu nejprve podle vlastní rodiny a svých vrstevníků, nikoliv z reklam. Strategií producentů je přimět lidi, aby si vybrali svůj nápoj prostřednictvím doporučení jiného.
Marketing značek využívá řadu technologických možností sociálních médií od aplikací, notifikačních oznámení a tipovacích soutěží přes názory celebrit, čistou propagaci zboží až po videa, memy a propagaci konzumace související se sportem s cílem zapojit zákazníky a získat přístup ke všem sociálním sítím, které používají.

Miliony konzumentů na dosah

Nejnovější výzkumy týmu RMIT potvrdily, že alkoholové značky jako součást své komunikační aktivity na sociálních médií s chutí využívají právě sport. Tato média jsou v současné době jedním z klíčových hráčů v podpoře konzumace alkoholu a umožňují nápojovému průmyslu oslovit miliony spotřebitelů včetně nezletilých konzumentů.
Časopisu Herald Sun poznamenal, že blokování přístupu podle věku na sociálních sítí bohužel nefunguje, online prostor je méně regulovaný než tradiční média a ochrana dětí před škodlivými reklamami na alkohol nebude, dokud vláda nestanoví správné restrikce.