6. prosince 2016

Brzy odstartuje registrace novozélandských zeměpisných označení

Novozélandské apelace

Vinice v Marlborough
Parlamentem schválený zákon upravující zeměpisná označení (Geografical Indication, GI) na Novém Zélandu začne platit asi na přelomu března a dubna 2017.
Finální podrobnosti tohoto programu se stále ještě tvoří, zejména ceník. Zájemci, kteří si budou chtít GI zaregistrovat, se mohou připravovat už nyní.
Bude možné zapsat dva typy zeměpisných označení, novozélandská a zahraniční.
Celý systém novozélandských GI bude vyžadovat velké množství podpůrných informací a zajištění přesného definování zeměpisného označení dané vymezené oblasti, která přesně vína a lihoviny charakterizuje.

Zápisy asi nebudou levné

U některých žadatelů budou náklady na zápis požadovaných informací vysoké. Očekává se také, že náklady na podávání žádostí a obnovování GI budou značné.
Zahraniční Gl budou moci být na Novém Zélandu registrovaná, pokud existuje GI v zemi původu. Registrace těchto zeměpisných označení by měla být jednodušší, protože bude vycházet ze zápisu v zemi původu.
Producenti vín nebo destilátů, kteří jsou organizováni jako výrobci nebo majitelé GI v jiné zemi, by si v případě zájmu měli vyžádat více informací o tomto novém systému.