30. listopadu 2016

Vinaři budou do půdy ukládat CO2, souhlasí OIV

V Marrákeši o změnách klimatu

Konference COP 22 věnovaná klimatickým změnám, se uskutečnila ve dnech 7. až 18. listopadu v Marrákeši v Maroku. Vůbec první celosvětovou konferenci věnovanou změnám klimatu uspořádala v Ženevě v roce 1979 World Meteorological Organization (WMO). 
První konference COP proběhla v Berlíně v roce 1995 a následující opět v Ženevě. Na konferenci COP 3 byl přijat pověstný Kjótský protokol.
Marocké konference se účastnili i Monika Christmann, prezidentka Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV), a Jean-Marie Aurand, generální ředitel OIV.

CO2 do vinohradů

Christmann i Aurand se zúčastnili jednání francouzské iniciativy 4 per 1000, jejimž cílem je podpořit ukládání oxidu uhličitého v půdě prostřednictvím vhodných zemědělských postupů a tím přispět ke snížení emisí skleníkových plynů.
Označení iniciativy "4 per 1000" znamená, že při ročním tempu růstu zásob uhlíku v půdě o 4 ‰ by bylo možné zastavit současný nárůst atmosférického CO2. K dosažení tohoto cíle existují konkrétní řešení a je třeba je prosadit ve větším měřítku.

Marocké vinařství

Během své návštěvy se Christmann s Aurandem setkali s Mohammedem Sadiki z ministerstva zemědělství, kde obě strany ocenily kvalitu spolupráce mezi OIV a marockými orgány. OIV přesto vyzvala marockou stranu k ještě většímu zapojení jejich odborníků do práce organizace, ale také jí nabídla možnost prezentace marockých vín na půdě OIV.
Z vinic o rozloze 50 tisíc hektarů produkuje Maroko asi 4 miliony tun hroznů, z nichž 80% slouží k přímé konzumaci a 20% k produkci vína.
Výroba stolních hroznů a sušených hroznů stabilně roste. Produkce 350 tisíc hektolitrů vína ročně také zažívá rozmach, zejména co se kvality vín týče, což souvisí i se zaváděním zeměpisných označení i označení původu.