25. listopadu 2016

Univerzita dešifruje geny révy, aby ji naučila prospívat i v proměněném klimatu

Jarní mrazy ničí úrodu

Časté rozmary počasí v posledních letech v důsledku změn klimatu - 20 stupňů v březnu a mráz v květnu - mají pro víno vážné následky: když réva příliš brzy kvete a překvapí ji pozdější mrazy, vážně to ohrozí podzimní úrodu. Výzkumníci z University Bielefeld zpracovávají fakta, která by měla přispět k tomu, aby vinná réva kvetla v pravý čas a dobře vzdorovala změně klimatu.
Zkoumají molekulárně genetickou úroveň révy, která mimo jiné určuje její kvetení. Zásadních je pravděpodobně 50 až 80 genů. "Jak tyto geny pracují společně ve kmeni se doposud nepodařilo zjistit," vysvětluje profesor Bernd Weisshaar. Proto si se svým týmem vytyčili cíl najít klíčové geny a popsat jejich působení, aby se s nimi mohlo pracovat ve šlechtění révy vinné.

Genetický výzkum je dnes rychlejší

Cílem práce je zkombinovat už existující geny, aby se výzvám měnícího se podnebí réva lépe přizpůsobila. 
K tomu Weisshaar dodává: "Klasické odrůdy, které teď pěstujeme, mají jen velmi malou korelaci se změnami klimatu. Životní cyklus révy je třicet let. Naší nespornou výhodou je molekulárně genetická podpora. Dřív jsme vše testovali na dospělé révě, což je velmi časově náročné a drahé. Dnes testujeme už sazenice a mladé rostliny, ne až dospělé, a protože potřebujeme mít výběr, musíme mít k dispozici mnoho výhonků, které splňují naše kritéria. Tím šetříme spoustu času a peněz."
Výzkum je součástí interdisciplinárního projektu "novisys" (Novel Viticulture Systems for sustainable Produktion and Products), který je financován BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung). Významným partnerem je také šlechtitelský ústav Julius Kühn-Institut Geilweilerhof v Siebeldingenu.