20. listopadu 2016

Novinky v enologických postupech z letošní dílny OIV

Vinařský svět mění rezoluce OIV

14. valné shromáždění Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV), které se konalo 28. října v brazilském Bento Gonçalves, přijalo podle očekávání 16 nových rezolucí.
Tři rezoluce spadají do oblasti vinohradnictví a životního prostředí a věnují se vlivům životního prostředí a sociální a ekonomickým aspektům trvale udržitelného vinohradnictví, dvě další upravují systém produkce sušených hroznů.
Dalších šest je z oblasti povolených enologických postupů, které se stanou součástí Mezinárodního kodexu enologických postupů OIV. K nim patří úprava enologických postupů, která bere na vědomí vzestup používání kvasinek původem ne z vinných kvasinek, Saccharomyces cerevisiae. Dále využívání filtračních destiček obsahujících zeolitové Y-faujasity, které snižují chloroanisoly odpovědné za zápach vína. Dvě rezoluce se věnují aktualizaci enologických praktik ve vztahu k okysličování moštů a vín, jedna povoluje užití polyaspartátu draselného ke stabilizaci vín a další rozlišuje mezi přísadami a pomocnými látkami, což usnadní harmonizaci mezinárodního obchodu s vínem - seznam není konečný a bude postupně dále ověřován a případně obměňován.

Nově také vzdělávání enologů

Dvě rezoluce z oblasti specifikace enologických produktů přidaly do Mezinárodního enologického kodexu už zmíněné zeolitové Y-faujasity a zvýšily limity zinku a železa v bílkovinách rostlinného původu.
Čtyři rezoluce z oblasti analytických metod se věnují ochraně duševního vlastnictví, metodám stanovení obsahu cukru v moštu a víně, obsahu alkoholu a analýze těkavých sloučenin ve víně pomocí plynové chromatografie.
Poslední dvě rezoluce z oblasti ekonomie a práva se věnují doporučením programů pro vzdělávání enologů a nové definici kategorie speciálních vín, které prošly procesem dealkoholizace.
Monika Christmann, prezidentka OIV, v nedávném bilančním rozhovoru řekla, že tyto rezoluce nejsou legislativní akty a nejsou převáděny do vnitrostátních právních předpisů. Státy je přijímají dobrovolně, ale v případě Evropské unie to podle ní nastává "téměř automaticky."