2. listopadu 2016

Kolik se na světě vína sní a kolik vypije?

Globální čísla

Na 39. světovém kongresu révy a vína organizovaném OIV ve dnech 23. až 28. října v brazilském Bento Gonçalves předložil Jean-Marie Aurand, generální ředitel této organizace, výsledky vinařského průmyslu za loňský rok.
Představená data se ve srovnání s první pařížskou prezentací 20. října poprvé v historii OIV zaobírala i trhy stolních a sušených hroznů.
Klíčové globální údaje roku 2015:
  • celosvětová rozloha vinic činila 7,5 milionu hektarů,
  • produkce hroznového vína dosáhla 76 milionů tun,
  • odhad celosvětové spotřeby vína je 240 milionů hektolitrů.
Odhad celosvětové produkce vína s výjimkou šťávy a moštu roku 2016 je 259 milionů hektolitrů.

Vinice

Globální plocha vinic včetně těch, které ještě neplodí víno pro jeho další zpracování, byla v roce 2015 7,5 milionu hektarů, což představuje mírný pokles o 28 tisíc hektarů ve srovnání s rokem 2014.

Růst rozlohy čínských vinic se zastavil a Čína zaujala celosvětově druhou příčku podle rozlohy vinic. Rozloha jejich vinic se meziročně mírně snížila (-34 tisíc hektarů). Španělsko s nezměněnou plochou vinic více než jeden milion hektarů (1,021 Mha) je stále na první vinohradnické příčce, následované Čínou (0,83 Mha) a Francií (0,78 Mha).

Hrozny

Globální produkce hroznového vína bez rozlišení využití hroznů dosáhla v roce 2015 76 milionů tun. Produkce hroznů od roku 2000 stoupá, přestože rozloha vinic klesá (až o 17%). Je to způsobené především stálým zlepšováním techniky obhospodařování vinic.
Prvenství zaujímá Čína, kde se v roce 2015 vypěstovalo 12,6 milionů tun hroznů (17% celosvětové produkce), následuje Itálie (8,2 Mt), Spojené státy (7,0 Mt) a Francie (6,3 Mt)

Výroba vína

Celosvětová výroba vína v roce 2016 se odhaduje bez hroznové šťávy a moštu na 259 Mhl. Je to jedna z nejnižších produkcí za posledních 20 let. Rok 2016 byl poznamenán obtížnými klimatickými podmínkami, které významně ovlivnily úrodu v několika zemích.
Itálie (48,8 Mhl) je i nadále největším světovým producentem, následovaná Francií (41,9 Mhl) a Španělskem (37,8 Mhl). Spojené státy opět zopakovaly vysokou úroveň produkce s 22,5 Mhl. V Jižní Americe utrpěly v důsledku nepříznivých klimatických podmínek značné produkční ztráty Argentina (8,8 Mhl), Chile (10,1 Mhl) a Brazílie (1,4 Mhl).

Mezinárodní obchod s vínem

Světový obchod s vínem vzrostl v roce 2015 podle objemu o 1,9% (104,3 Mhl) a podle hodnoty až o 10,6% (28,3 miliardy EUR). Internacionalizace trhu pokračuje rychlým tempem: v roce 2000 bylo 27% vín importovaných, v současnosti je to 43%.

Stolní a sušené hrozny

Aurand seznámil veřejnost s přehledem předběžných výsledků hospodaření se stolními a sušenými hrozny, které budou s podrobnostmi zveřejněné koncem roku. Zpráva byla vypracovaná ve spolupráci s Food and Agriculture Organization (FAO) na základě analýzy globálního trhu čerstvých stolních hroznů určených k přímé konzumaci i sušených hroznů.
Hrozny s produkcí přibližně 75 milionů tun ročně patří mezi celosvětově nejvíce pěstované ovoce. Téměř polovina produkce vinných hroznů se zpracovává na víno, 36% je zkonzumováno jako čerstvé hrozny, 8% jako rozinky a zbytek se používá k výrobě hroznové šťávy a džusu.