27. října 2016

Výroba vína v Rusku po prudkém růstu o desetinu poklesla

Po strmém růstu letošní pokles

Ruská produkce vína za období leden až září 2016 meziročně poklesla o 9,7% na 2,8 milionů hektolitrů. V roce 2015 ruští vinaři zvýšili výrobu za celý rok o 24,4% na 4 miliony hektolitrů.
Domácí produkce vzrostla v roce 2015 kvůli nárůstu cen dováženého vína o 30 až 40%, uvedl Vadim Drobiz, generální ředitel Výzkumného centra pro federální a regionální alkoholové trhy.
Poptávka po víně je stabilizovaná, ale kupní síla obyvatelstva je stále nízká, takže vinaři budou muset snížit produkci, řekl Leonid Popovič, prezident ruského Svazu pěstitelů a vinařů.

Podíl domáci produkce roste

Obchodníci zaznamenávají stálý nárůst prodeje ruského vína. V síti supermarketů Dixie vzrostl v posledních dvou letech jeho podíl z 15% na 25%, v supermarketech Victoria se 2,5 krát zvýšil na 30%. V síti Crossroads stoupl podíl ruského vína z 28,3% na konci roku 2015 na 32,1% v období leden až září 2016.
Ve srovnání s Českem tak Rusové vypijí 2,5 násobek domácí produkce, neboť v Česku se tento poměr pohybuje kolem 12%.
Popularita ruských domácích vín stoupá díky aktivní podpoře ruského vinařství ze strany vlády, kvůli čemuž do odvětví vstupují noví investoři. Vzhledem k zahraničním sankcím a odvetným opatřením ruské vlády mají tato opatření ochranný charakter a mají snížit závislost ruské spotřeby vína na zahraniční produkci.