12. října 2016

Sudové víno letos v Amsterdamu už po osmé

Dva dny velkých obchodů

Osmý ročník veletrhu sudového vína World Bulk Wine Exhibition proběhne v Amsterdamu 21. a 22. listopadu. Světová výstava byla koncipována z potřeby vytvořit místo pro setkávání kupujících a prodávajících sudového vína a poskytuje hlavním zákazníkům z celého světa příležitost seznámit se s vynikající kvalitou různých sudových vín. Je zaměřena na jednotlivá vinařství, která hledají nové exportní trhy, na kupce sudového vína z celého světa i na makléře, dealery a obchodní agenty.
V konferenčních halách se pod záštitou Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) a za účasti špičkových odborníků konají pravidelné prezentace. K dispozici jsou klidné degustační místnosti sloužící kupujícím k ochutnávání a výběru ze všech zúčastněných vinařství.

Po Amsterodamu také San Francisko

Amsterodam je významné obchodní centrum snadno dosažitelné z drtivé většiny evropských metropolí, jehož mezinárodní letiště je jedním z nejpopulárnějších na světě. Ve 48 hodinách se zde dají dohromady obchody se sudovým vínem z celého světa s cílem podnikat co nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem.
Toto evropské centrum obchodu se sudovým vínem letos v červenci doplnil první ročník obdobného veletrhu v San Francisku, který otevírá dveře pro dovoz sudových vín na významný severoamerický kontinent.