28. října 2016

Logo pro marketing regionu Pfalz se (mírně) mění

Na zdraví ve Falcku

Už víc než 25 let vinařský region Pfalz prezentuje svá vína sloganem “Zum Wohl. Die Pfalz." Slogan je doplněný obrázkem dvou sklenek s bílým vínem. Značka je oficiální obchodní známkou vín falckého regionu ve všech inzerátech, brožurách a reklamních materiálech. 
Spolek Pfalzwein e.V. vlastnící její práva ji nyní po pětadvaceti letech nechal předělat. V jednotném duchu budou také všechny propagační materiály, které se objeví v novém během několika týdnů. Falčtí vinaři si budou vzhled svých publikací i ceníků měnit postupně.

Logo pro mladou generaci

“Doufáme, že se zmodernizované logo bude rychle šířit," poznamenal Edwin Schrank, předseda falckých vinařů, při prezentaci jeho nové podoby v městečku Deidesheim, kdy se nejen vinařská veřejnost ujistila, že značka "Zum Wohl. Die Pfalz" stále existuje.
Známý slogan má nové písmo, sklenice mírně nakloněné k přípitku jsou štíhlejší a ne naplněné po okraj, jak tomu bylo doposud. Podle Pfalzwein e. V. logo se zelenou křivkou vzdává hold i celé krajině táhnoucí se od údolí Rýna k Falckému lesu. 
"Těšíme se na toto nové logo, které je plné elánu a vitality. Vyzařuje dynamiku mladé generace vinařů ve spojitosti s nádhernou krajinou, ve které réva roste," shrnul svoje nadšení Schrank.