13. října 2016

Jak zareaguje víno na růst koncentrace CO2 vlivem klimatických změn? Výzkum zatím potvrzuje, že dobře

Experiment ve vinicích

Yvette Wohlfahrt a Manfred Stoll, vedoucí vědeckého týmu z Institut für allgemeinen und ökologischen Weinbau německé university v Geisenheimu, podrobně zkoumají vliv v důsledku klimatických změn se zvyšující koncentrace oxidu uhličitého na kvalitu různých vín.
Na experimentálních vinicích ve vinařské oblasti Rheingau od roku 2014 pozorují dopady dvacetiprocentního zvýšení množství oxidu uhličitého v atmosféře, předpokládaného do roku 2050, na růst a kvalitu révy vinné. Už po dvou letech se o 10% zvýšil výnos Ryzlinku rýnského a Cabernet Sauvignonu dokonce o 18%. Nejen že víc vážily hrozny, ale změnila se také jejich struktura.
Wohlfahrt objasňuje: “Zvýšená koncentrace oxidu uhličitého jakoby rostliny hnojila. Uvnitř bobulí se změnilo mikroklima, což se pozitivně projevilo na jejich vitalitě a na v nich obsažených látkách."

Malý rozdíl v chuti

Hrozny i mošt Ryzlinku a Cabernet Sauvignonu celkově obsahovaly více kyselin včetně kyseliny jablečné, ale také se snížil obsah cukru. Stoll však konstatoval, že v chuti hroznů nezaregistrovali žádný znatelný rozdíl. “V porovnání se vzorky ročníku 2014 jsme v chuti nezjistili rozdíl. Chuťový vjem může mít různé charakteristiky, které na sebe vzájemně působí a víno nemusí být kyselé jen proto, že je vyšší obsah kyselin."
Dlouhodobé důsledky zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého pro vinohradnictví a vinařství ale vědci odhadují opatrně. Podle nich bude třeba tento vliv podrobit ještě dalšímu pozorování.