26. září 2016

Hromady výlisků z hroznů jsou pro vinaře odpadem, pro vědce příležitostí

Co s vinnými výlisky?

Matoliny zbylé po vylisování hroznů
Slupky, zrnka a stonky zbývají po vylisování hroznů jako odpad. Výlisky nazývané také matoliny obsahují kyselinu vinnou i další látky využívané k vyvážení kyselosti vína, mají však jen omezeně živin. Jsou příliš těžko stravitelné pro zvířata, takže nemohou být využité jako krmivo, a rozkládají se příliš pomalu, aby byly užitečné jako kompost.
Způsoby, jak recyklovat velké množství rostlinného odpadu pocházejícího z vinařského průmyslu, který často končí na skládkách, jsou předmětem šetření výzkumníků v oborech chemie a biotechnologie na universitě Swinburne v australském Melbourne.
Swinburnští výzkumníci pod vedením profesora Enza Palomba, vedoucího katedry chemie a biotechnologie, spolupracují se státní organizací podporující vědecký výzkum (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO, založená roku 1916) a hledají řešení a vyvíjejí technologie umožňující transformaci odpadů do sloučenin, které by dále umožnily jejich využití v oblasti výroby biopaliv nebo ve farmaceutickém průmyslu.

Houby rozkládají matoliny

V tomto procesu jsou využívány čtyři houby, Trichoderma harzianum, Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum a Penicillium citrinum, které po třicetiminutovém tepelném zpracování rozštěpí biomolekuly matolin. Bioreaktor obsahující houbovou směs potom tři týdny biomasu rozkládá. Při rozkladu vznikají alkoholy, kyseliny a jednoduché cukry dále využitelné v průmyslu nebo medicíně. Mezi výslednými extrakty je i kyselina vinná, která může být znovu použitá ve vinařství. Po procesu má biomasa sníženou toxicitu a může být bezpečně kompostovaná nebo využitá jako krmivo pro zvířata.
"Tuto technologii jsme názorně demonstrovali v laboratoři, ale dokážeme ji převést až na průmyslovou úroveň. Náš nově upravený proces zahrnuje jednodušší a rychlejší metody, které lze provádět na místě produkce, čímž zajistíme recyklaci odpadu a jeho zpětné využití už v procesu výroby vína," říká šéf výzkumu Palombo.

Vzhledem k tomu, že kyselina vinná patří k nákladným surovinám, napomůže její efektivní extrakce k výraznému snížení jejího nákupu.

Najde metoda své širší uplatnění?

Skupina výzkumníků ze Swinburne chce využít výsledky své práce i v jiných odvětvích. Registrují už zájem při využití množství toxického odpadu z citrusů nebo při zpětném využití odpadních vod. 
Zemědělský, potravinářský, papírenský nebo textilní průmysl produkují hojně odpadů rostlinné báze. Ale protože ne všechny odpadní biomasy jsou snadno biologicky rozložitelné ke kompostování nebo vhodné pro biopaliva či krmivo pro zvířata, řadí se biodegradace ke klíčovým zájmům výzkumu.