Přeskočit na hlavní obsah

Hromady výlisků z hroznů jsou pro vinaře odpadem, pro vědce příležitostí

Co s vinnými výlisky?

Matoliny zbylé po vylisování hroznů
Slupky, zrnka a stonky zbývají po vylisování hroznů jako odpad. Výlisky nazývané také matoliny obsahují kyselinu vinnou i další látky využívané k vyvážení kyselosti vína, mají však jen omezeně živin. Jsou příliš těžko stravitelné pro zvířata, takže nemohou být využité jako krmivo, a rozkládají se příliš pomalu, aby byly užitečné jako kompost.
Způsoby, jak recyklovat velké množství rostlinného odpadu pocházejícího z vinařského průmyslu, který často končí na skládkách, jsou předmětem šetření výzkumníků v oborech chemie a biotechnologie na universitě Swinburne v australském Melbourne.
Swinburnští výzkumníci pod vedením profesora Enza Palomba, vedoucího katedry chemie a biotechnologie, spolupracují se státní organizací podporující vědecký výzkum (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO, založená roku 1916) a hledají řešení a vyvíjejí technologie umožňující transformaci odpadů do sloučenin, které by dále umožnily jejich využití v oblasti výroby biopaliv nebo ve farmaceutickém průmyslu.

Houby rozkládají matoliny

V tomto procesu jsou využívány čtyři houby, Trichoderma harzianum, Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum a Penicillium citrinum, které po třicetiminutovém tepelném zpracování rozštěpí biomolekuly matolin. Bioreaktor obsahující houbovou směs potom tři týdny biomasu rozkládá. Při rozkladu vznikají alkoholy, kyseliny a jednoduché cukry dále využitelné v průmyslu nebo medicíně. Mezi výslednými extrakty je i kyselina vinná, která může být znovu použitá ve vinařství. Po procesu má biomasa sníženou toxicitu a může být bezpečně kompostovaná nebo využitá jako krmivo pro zvířata.
"Tuto technologii jsme názorně demonstrovali v laboratoři, ale dokážeme ji převést až na průmyslovou úroveň. Náš nově upravený proces zahrnuje jednodušší a rychlejší metody, které lze provádět na místě produkce, čímž zajistíme recyklaci odpadu a jeho zpětné využití už v procesu výroby vína," říká šéf výzkumu Palombo.

Vzhledem k tomu, že kyselina vinná patří k nákladným surovinám, napomůže její efektivní extrakce k výraznému snížení jejího nákupu.

Najde metoda své širší uplatnění?

Skupina výzkumníků ze Swinburne chce využít výsledky své práce i v jiných odvětvích. Registrují už zájem při využití množství toxického odpadu z citrusů nebo při zpětném využití odpadních vod. 
Zemědělský, potravinářský, papírenský nebo textilní průmysl produkují hojně odpadů rostlinné báze. Ale protože ne všechny odpadní biomasy jsou snadno biologicky rozložitelné ke kompostování nebo vhodné pro biopaliva či krmivo pro zvířata, řadí se biodegradace ke klíčovým zájmům výzkumu.

Populární příspěvky z tohoto blogu

České mezinárodní Oenoforum 2015

Před dvěma týdny začala pod patronací OIV pořádaná česká mezinárodní soutěž Oenoforum 2015. Poplatek za přihlášení vína činil 65 €. Téměř 350 přihlášených vín z jedenácti zemí hodnotilo 36 hodnotitelů, z nichž 75 % bylo z Česka a Slovenska, po dvou z Itálie a Portugalska a po jednom z Rakouska, Bulharska a Moldávie. Celkem byly uděleny 3 Velké zlaté medaile, 66 Zlatých a 36 Stříbrných a z těchto 105 medailí si vinaři ze Střední Evropy rozdělili 93. Čeští a slovenští producenti dosáhli na rovných 90 medailí představujících 86 %, ještě více, než jaké bylo jejich zastoupení mezi hodnotiteli. Celkově středoevropané uspěli takto: Velká zlatá Zlatá Stříbrná Česko 1 47 27 Německo 2 Rumunsko 1 Slovensko 1 10 4 Vína z vinařství prezidenta soutěže si na lahev přilepí 3 medaile a 2 Vítěze kategorie a vína sponzora soutěže získala 7 medailí a 1 Vítěze kategorie. O zbývajících 12 medailí se podělil

Divoké víno, prapředek révy vinné

Vzácná popínavá rostlina I když se postupem času její výskyt snižoval, roste réva divokého vína například u Rýnu, Mohanu i Mosely. V minulosti byla také rozšířena v zátopových oblastech Německa na horním Rýnu jakož i u Darmstadtu dolů k Basileje, ale také v mokřinách Dunaje. Nicméně řeč není o révě jako dnes pěstované rostlině (latinský název Vitis vinifera subsp. vinifera), ale o divoké révě vinné (Vitis vinifera subsp. sylvestris ), o rostlině, ze které dnešní pěstované odrůdy původně vzešly.  Neměla by být zaměňována s tzv divokým vínem, které popíná zdi mnohých domů. To je obvykle buď samo se pnoucí pětilisté tzv. psí víno ( Parthenocissus quinquefolia ) nebo trojlisté ( Parthenocissus tricuspidata ). Obě rostliny jsou z čeledi rodiny révy vinné, původně pocházejí z východní části Severní Ameriky a jsou často používány pro ozelenění obvodových stěn, protože jejich listy neopadávají, naopak na podzim se obarví nádhernou červenou.

Oenoforum: česká mezinárodní soutěž letos v Lednici udělila 137 medailí

Výsledky soutěže Oenoforum 2016 V jubilejním desátém ročníku české mezinárodní soutěže Oenoforum 2016, která přijímá přihlášky vín z celého světa a koná se pod záštitou OIV, se letos poměřilo 456 vín přihlášených z devíti zemí. Přihláška jednoho vína stála 1600 CZK a dvoudenního hodnocení se v Lednici ve dnech 21. až 22.  dubna zúčastnilo celkem třicet sedm hodnotitelů z deseti zemí. Do konečného žebříčku se dostala vinařství z devíti přihlášených zemí oproti loňským osmi , ale letošní součty obsahují jeden nepříjemný diplomatický omyl.