29. září 2016

Historické falcké odrůdy jsou základem nových vín

Degustace vín z nových klonů

Sylvánské zelené
Během Dnů révy vinné bavorského Zemského ústavu pro vinařství a zahradnictví (Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, LWG) na Pfaffenbergu ve Würzburgu si více než čtyřicet vinařů z celého Německa vyměňovalo zkušenosti o nově vyvinutých odrůdách a jejich klonech. 
Vinaři i ostatní návštěvníci ale mohli z těchto nových odrůd poprvé ochutnat i zajímavá experimentální vína a všichni přítomní byli velice ohromeni jejich kvalitou.
Pěstitelé poukázovali na to, že tyto odrůdy by mohly v krátké době zlepšit chuť a zejména odolnost hroznů, která se pozitivně projeví ve srážkových letech, kdy je réva nejvíce ohrožena napadením plísňovými chorobami. 
Současně jsou nové odrůdy šetrnější k životnímu prostředí, jelikož lze snížit až postupně vyloučit používání velkého množství pesticidů, což pozitivně ovlivnění produkci vína jako celku.

Pespektivní klony Sylvánu

Vývoj nových klonů Grüner Silvaner vedl k volněji strukturovaným hroznům, méně náchylným ke hnilobě bobulí. Tím vinaři ušetří čas pracným vyřezáváním nemocných plodů. 
Během šlechtění výzkumníci LWG čerpali z genofondu největší sbírky historické odrůdy Silvaner na světě.
Tři nové klony Grüner Silvaner, které jsou v Německu nejčastěji pěstovány a testovány jsou Grüner Silvaner Wü 9929, který má dobré výnosy a je vylepšený s mírně rozvolněným hroznem, dále pak klony Silvaner Wü 0115 a 0318, které jsou premiové určené pro výrobu vín v kategorii pozdně dozrávajících. Jejich hrozen je též rozvolněný a výnos mírně redukovaný, aby bylo dosaženo žádoucí aroma s dominantními tóny medu a zralého žlutého ovoce.
Zúčastnění odborní návštěvníci se zajímali zejména o Piwi, odrůdy rezistentní vůči plísním, Donauriesling, Calardis blanc a Pinot Nova. Oblíbené Piwi odrůdy Regent a Johanniter jsou známé a rozšířené už dlouho, avšak mají pouze malý potenciál spojený s ekologickou ochranou rostlin.

Význam genofondu LWG

LWG pěstuje a uchránil už téměř vyhynulé historické francké odrůdy ze starých vinic. Pouze odolné odrůdy jako ušlechtilý Adelfränkisch, Bukettsilvaner a Hartblau jsou vhodné pro pozdní dozrávání. 
To je důvod, proč jsou ideální pro šlechtění nových odrůd a jejich klonů, které mohou být v budoucnu vysazovány z důvodu klimatických změn a s nimi spojeným oteplováním.