11. září 2016

Byznys s padělaným alkoholem v EU

Ztráty států z nelegálního alkoholu

Produkce padělaných vín a lihovin představuje pro ekonomiku Evropské unie ztrátu 1,3 miliardy EUR ročně. To je závěr nedávné zprávy Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). 
Což znamená, že každý rok pocházejí 4,4% maloobchodního prodeje lihovin a 2,3% prodeje vín z nelegálních zdrojů. 
Vysokou částku představují nezaplacené daně z příjmu firem i osob, sociální příspěvky, daň z přidané hodnoty a spotřební daně.

Efektivní falšování

Průzkum EUIPO kromě toho tvrdí, že tato nelegální produkce znamená pro EU ztrátu 4.800 pracovních míst, protože producenti nelegálního alkoholu zaměstnávají méně lidí, než by tomu bylo bez problému padělání. Díky padělání také evropská ekonomika ztrácí dalších navazujících 18.500 pracovních míst včetně 8.600 v zemědělství a 1.300 v potravinářském průmyslu.
Zpráva neuvádí, v čem jsou producenti nelegálního alkoholu produktivnější a potřebují méně pracovníků, než producenti platící daně. Dá se předpokládat, že potřebují méně účetních, daňových poradců a právníků a mezi ztracenými navazujícími pracovními místy budou kromě míst v zemědělství ta na finančních úřadech a celních správách.