5. září 2016

Brazílie letos hostí 39. světový kongres OIV

Kogres OIV opět v Jižní Americe

Letošní už 39. světový kongres révy a vína bude v Brazílii. Jeho hostitelem bude ve dnech 23. až 28. října v Bento Gonçalves v Rio Grande do Sul. Během kongresu také proběhne 14. valné shromáždění OIV.
S hlavním tématem "vinařství: technologický pokrok a výzvy trhu" se bude kongres zamýšlet nad enologickými postupy, pěstitelstvím a vinařstvím a správnými podmínkami pro konzervaci vína. 
Mezi návazujícími tématy budou udržitelný rozvoj a změny klimatu, zdraví a zodpovědná konzumace vína, genetické zdroje, technologický pokrok a produkce moštu a vína a výzvy na trhu. Během akce mohou studenti, učitelé a vědci, kteří se věnují tématu vína, dobře zviditelnit svou práci. 
Na loňském kongresu svá témata prezentovali přednášející i z malých vinařských zemí, Češi, ale ani Slováci, Maďaři nebo Slovinci žádným příspěvkem nepřispěli.

Střídání světadílů

OIV je mezivládní organizací sdružující 46 zemí - jako poslední vloni přistoupila Arménie - a jejím cílem je být technickým a vědeckým referenčním místem pro svět vinařského průmyslu.
Kongres 2014 se konal v Argentině a loňský 2015 v Německu v Mohuči. O pořádání kongresu 2017 oficálně požádalo Bulharsko a mohl by se uskutečnit v Plovdivu.