9. srpna 2016

VDP požaduje reformu německého apelačního systému

Pojetí VDP blíže evropské úpravě

Německý Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) požadoval po letošních březnových volbách ve dvou nejvýznamnějších vinařských spolkových zemích Porýní-Falcku a Bádensko-Württembersku zásadní reformy pro německé vinařství.
Hlavním motem VDP je: "Čím úžeji je specifikován původ, tím vyšší jsou požadavky na jakost vína."
Podle VDP vyplývá z jeho strategie jednotné značky pro všechny producenty nabídka snadno srozumitelné a důvěryhodné orientace spotřebitele. 
Nosným prvkem při tvorbě těchto změn má být současný platný zákon EU o chráněném zeměpisném označení vín (CHZO, PGI v en). Podle něho jsou možné vyšší objemy produkce i cenově atraktivnější nabídky, aniž by vína soupeřila s víny s chráněným označením původu (CHOP, PDO v en). Nižší úroveň vín s CHZO může mít definované údaje o pěstitelské oblasti, avšak se zřetelem na odrůdu, její chuťový profil i výnos.

Vícestuňový apelační systém

Mělo být to být náhradou za dosavadní Bereichs- a Großlagenweine, která ještě nesmějí vystupovat jako Lagen- nebo Ortsweine - místní vína, avšak již uspokojují vyšší nároky konzumentů. Trhu nakonec vládnou Lagen- a Ortsweine z Einzel- a Katasterlagen, pro které platí ty nejpřísnější požadavky.
Dlouho odkládané reformy považuje dnes VDP za příčinu krize ve vinařství ve spolkové zemi Porýní-Falc a v celém Německu, a proto podle vyjádření Steffena Christmanna, prezidenta VDP, doporučuje k diskusi svůj systém, který navazuje na vnitřní nomenklaturu sdružení.

Systém VDP

Čtyři snadno srozumitelné stupně, které umožňují důvěryhodnou orientaci jsou od roku 2012 podle VDP tyto: VDP.GROSSE LAGE,
 VDP.ERSTE LAGE, VDP.ORTSWEIN a
 VDP.GUTSWEIN.
Pro nejlepší polohy, které určuje VDP, jsou k dispozici VDP.GROSSEN LAGEN a VDP.ERSTE LAGEN. Suchá vína z VDP.GROSSER LAGE nesou navíc označení GROSSE GEWÄCHS. 
VDP.ORTSWEINE jsou vína, kterou mohou nést označení stávajících tradičních viničních tratí. VDP.GUTSWEINE jsou jakostní vína a vína s přívlastkem, která mohou být od suchých až po sladká. 
Zdá se, že i Německo je na dobré cestě k apelačním zmatkům, které s úpěchem stvořilo Rakousko následované Českem, Maďarskem, Slovinskem nebo Chorvatskem.