30. srpna 2016

Pokrok míří vzad: koně ve vinicích místo traktorů

Koně jsou trend

Dominique Léandre-Chevalier je jako vinař ze starých časů. Mezi vinohrady oře se svými koňmi, jak to dělali jeho předci po mnoho staletí před tím, než do vinic vjely traktory.
S návratem ke starým způsobům zemědělské produkce není Léandre-Chevalier sám: stovky vinařů ve Francii jdou s tímto trendem. "Kůň je nejlepším pomocníkem pro obdělávání půdy," říká třiapadesátiletý vinař, jehož vinice se nachází severně od Bordeaux v obci Anglade.
Protože koně zatěžují zem mnohem méně, než traktory, je půda stále vzdušná a kyprá a dešťová voda se lépe dostane ke kořenům révy.
To potvrzuje Gilles de Revel z Ústavu pro révu a víno university v Bordeaux: "To není žádná velká věda.. Půda se méně zhutní, takže lépe dýchá. Nehledě na skutečnost, že koně ve vinicích jsou velice malební, jako z dobových fotografií."
Využívání koní je stejně jako ekologické zemědělství už několik let jedním z hlavních trendů v odvětví vína a Léandre-Chevalier byl jedním z průkopníků. Dokonce i světově proslulé vinařství Château Latour využívá v současnosti koně.

Zpět k tradici

Léandre-Chevalier zdědil po otci vinařství Domaine Leandre-Chevalier v roce 1985 a chtěl učinit vše, aby se odlišil od ostatních vinařství v regionu. Odmítl mechanizaci vinařství a chtěl znovuobjevit know-how předků.
Jeho první rozhodnutí bylo radikálně snížit výměru vinic ze dvanácti na tři hektary a znovu zavést práci s koňmi. To je jeho záměr "respektovat cykly přírody," říká vinař. "S vínem je to stejné, jako v kuchyni: hlavní je surovina - to jsou půda, réva a hrozny."
Léandre-Chevalier také nechává na keřích mnohem méně hroznů, než ostatní vinaři, což zvyšuje intenzitu chuti.
Pro své vinohrady také zavedl staré originální uspořádání: vinice nejsou v přímých řádcích, ale jsou kruhové, což zvyšuje podíl lidské práce. Část vinic má Leandre-Chevalier vysázených na malém ostrově v ústí řeky Gironde, kam mu jeho koně přiváží malý člun.
Za láhev takto pěstovaného vína si Leandre-Chevalier počítá více než 3000 EUR, zatímco jeho ostatní strojově obdělávaná produkce stojí od 15 do 40 EUR. 

Ticho ve vinici

Téměř 300 kilometrů dále na sever, ve vinařské oblasti Chinon v údolí Loiry, je vinařka Fiona Beeston, která také používá koně. Říká, že pro ni bylo ticho ve vinici bez hluku traktoru skutečným objevem. "Jdete za koněm o jeden krok pozadu a cokoli šeptem řeknete, kůň slyší a okamžitě a velmi opatrně to udělá."
Také réva paní Beeston má výhody z ošetřování koňmi. Podle ní vibrace z traktoru poškozují kořeny révy a rostlina hyne dříve. A kůň má navíc jednu obrovskou výhodu, dodává Beeston se smíchem: "Koňům nemůže selhat motor."