27. července 2016

Letošní sklizeň v Champagne musí být nižší a začít později


Zástupci šampaňských domů a vinařských společností se 20. července domluvili na hektarových výnosech ve sklizni 2016. Dohodnutá horní hranice 9.700 kilogramů na hektar je jednou z nejnižších sklizní v posledních dvou desetiletích a je o 300 kg / ha nižší, než v roce 2015. Kromě toho je dohodnutá rezerva maximálně 1.100 kg / ha, o jejímž uvolnění se rozhodne 1. února 2017, aby se na trh dostalo maximální množství 10.800 kg / ha.
Základní limity pro letošní sklizeň byly dohodnuté v reakci na letošní složité klimatické podmínky, jarní mráz, lokální krupobití a v mnoha oblastech napadení hroznů plísňovou nemocí padlí. Z důvodu pozdního kvetení byl také posunut začátek sklizně až po 15. září.