23. června 2016

Quini: elektronické hodnocení vín do kapsy

Nápaditě sestavený hodnotící sytém

Autoři kanadského hodnotícího systému vín Quini říkají, že jde o revoluční systém, který vyvinul tým odborníků z oblasti testování vína, statistiky a interaktivního a vizuálního designu. Celý proces hodnocení vína je strukturovaný, pětistupňový a vinařskému průmyslu poskytuje v reálném čase trendy ochutnávek a spotřebitelských preferencí.
Používání je snadné a intuitivní, systém kombinuje bodové a organoleptické hodnocení a umožňuje i textové poznámky. Není zatím k dispozici v jiném jazyce než v angličině, ale lze ho používat jako webovou i mobilní aplikaci.
Autoři hledají investory, očekávají, že na další rozvoj shromáždí 2,5 milionů USD.