24. června 2016

Export vín z Western Cape do EU vzroste dvojnásobně

V Evropě bude mnohem víc jihoafrického vína

Z Western Cape pochází víc než 50% zemědělských vývozů Jižní Afriky, přičemž EU je největším exportním cílem vinařského průmyslu. Jižní Afrika s téměř 100.000 hektary vinic, většinou ve Western Cape, produkuje asi 3% světové produkce vína. K dalším hlavním exportním trhům patří Spojené státy a Čína. Jihoafrický export vína do Číny vzrostl v předchozím roce o téměř 30%.
V důsledku nové dohody Jižní Afriky a EU předpokládají orány státní správy Western Cape, že je reálné zdvojnásobit vývoz vína do hlavních destinací do roku 2025.

Politické dohody

Dohoda o hospodářském partnerství s Evropskou unií umožní jihoafrickým vinařům vyvážet ročně do Evropy 110 milionů litrů vína, z toho 48 milionů litrů bezcelně.
Podle  projektu Khulisa, strategie hospodářského růstu provincie Western Cape, bude vinařský průmysl hlavním odvětvím přispívajícím k růstu této provincie.
"Naším cílem je zvýšit vývoz na strategické trhy a zdvojnásobit export vína do klíčových destinací do roku 2025," řekl Alan Winde, ministr ekonomických záležitostí provincie.

Postup podle projektu

"Věříme ve zvýšení exportu našeho lahvového vína. Je to v souladu s projektem Khulisa, který se zaměřuje na přidanou hodnotu v zemědělském a zpracovatelském průmyslu. Usilujeme o vytvoření až 100.000 nových pracovních míst v zemědělství a zpracovatelském průmyslu do roku 2019," řekl.
Nová obchodní dohoda s EU rozšiřuje přístup na trh i pro nové produkty jako jsou ovoce, ethanol, cukr a mléčné výrobky. Provincie také letos dokončí nové testovací zařízení, které umožní zemědělské produkty testovat před jejich vývozem do klíčových destinací a zrychlí jejich vstup na zahraniční trhy.