3. května 2016

Vývoj VineRobot pokročil, ve vinohradech jezdí prototyp nového sběrače. Informací.

Evropský robot už je ve vinicích

Pěstitelé se musí často rozhodovat, co provést ve vinici. A všechna rozhodnutí mohou mít vliv na kvalitu vína. Je proto důležité mít všechny informace a podle nich dělat správná rozhodnutí. Pěstitelé brzy získají pomocníka VineRobot.
Bezobslužný robot projíždí vinice a díky moderním senzorům měří obsah anthokyanů v hroznech, množství dusíku v listech, množství vody nebo očekávaný výnos a mapuje tak stav vinice. Vyhodnocením dat informuje pěstitele, zda doplnit minerály, vodu nebo další ošetření.

Další podobné způsoby řešení

VineRobot je evropský projekt, na kterém s prostředky z grantů EU pod vedením Javiera Tardaguily z University of La Rioja spolupracuje několik vinařských univerzit a odborníků z vinařských oblastí. Robot má být připraven k použití koncem tohoto roku a už nyní ho testují pěstitelé ve francouzské oblasti Buzet.
Další technologická řešení ke sledování vinohradu nabízejí němečtí výzkumníci pomocí statických stanic a američtí řešitelé, kteří sbírají data o vinicích prostřednictvím létajících dronů.