10. března 2016

Světový kongres OIV 2017 by mohl být v Bulharsku

Nabídka hostitelství Světového kongresu OIV 2017

Bulharsko jako první země nabídlo uspořádání Světového kongresu révy a vína v roce 2017. Po setkání to oznámili Desislava Taneva, bulharská ministryně zemědělství a výživy, a Jean-Marie Aurand, ředitel OIV. Během setkání Taneva oficiálně předala dopis s vyjádřením ochoty být organizátorem a hostitelem této akce.
"Jste první zemí, která předložila návrh na papíře. Věříme, že se kongres bude konat právě ve vaší zemi. Bulharsko má velké možnosti a taková akce umožní přesvědčit o tom mnoho lidí," řekl Aurand.

Náročnost organizace kongresu

V roce 2017 se bude konat výroční už 40. světový kongres pro révu a víno a 15. Valné shromáždění OIV. Odehrává se v průběhu osmi dnů a setká se zde více než 1000 zástupců ze všech členských států OIV. Jedná se o fórum, které spojuje mezinárodní vědecké komunity a pracovníky z tohoto odvětví, jako jsou obchodníci a novináři. Členy OІV je 46 suverénních států, z nichž 21 jsou země Evropské unie.