17. září 2015

Port Wine Day: Budoucnost Porta a Doura

Letošní Port Wine Day

V Portu zorganizoval regulační orgán Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto 10. září sympozium "Port Wine Day", které reflektovalo budoucnost portského vína a jeho místa na mezinárodním trhu. Na sympoziu, kterého se zúčastnil i Jean-Marie Aurand, generální ředitel OIV, se sešli mezinárodní marketingoví a komunikační odborníci spolu s producenty a pěstiteli z Porta. Po skončení následovala ochutnávka, ale sympozium o úloze portského vína a vína Douro v místním hospodářství pokračovalo i 11. září.

Budoucnost Porto a Douro

Douro je nejstarší vymezená a regulovaná vinařská oblast na světě, její počátky se datují rokem 1756. Portské lze ochutnat v asi 120 zemích na všech pěti kontinentech, což představuje značnou část portugalské vinařské ekonomiky.
V regionu produkujícím nejproslulejší likérová vína na světě je kolem 24.000 producentů, jejichž činnost tvaruje krajinu charakteristickými terasami, na jejichž břidličnatých plochách je 44.000 hektarů vinic, které byly v roce 2001 zapsány na seznam světového dědictví UNESCO.
Pochopitelnou snahou je také rozšiřování produkce tichých vín, jejichž podíl na celkové produkci regionu Douro postupně stoupá.